Koivumetsä

Työnohjaukseni tavoitteena on saada aikaan muutosta, jonka myötävaikutuksesta asiakastyön käytännöissä asiakas tulee paremmin kohdatuksi ja hänelle syntyy tila tutkia kykyään, haluaan ja valmiuttaan muuttua.

Minua kiehtoo ihmisen mahdollisuus kasvaa ja kehittyä mahdottomiltakin tuntuvissa olosuhteissa. Aloitin perehtymällä päihderiippuvuuksista toipumiseen sosiaalipsykologiaan kandiseminaarissa ja tein graduni vankien päihdehoidosta Mikkelin vankilassa. Pääsin toteuttamaan haavettani väitöstutkimuksesta Suomen Akatemian tutkimushankkeessa, jossa tutkin motivoivan haastattelun toteutumisesta päihdehoidon ensitapaamisissa.

Nykyisessä työssäni hyödynnän motivoivan haastattelun periaatteita asiakastyössä ja teen sivutoimisesti pidempiä yhdessä oppimisen työnohjauksia psykiatriassa ja järjestötyössä motivaation herättelyn ja hoitoon sitoutumisen tavoittein. Toteutan palautetietoista työnohjausta, koska haluan varmistaa, että työnohjauksessa syntyy käytännön hyötyä ja työvälineitä oman asiakastyön kehittämiseen.