Minusta

Moi, olen Maria. Kiva, kun tulit kotisivuilleni.

Työssäni tärkeintä on asiakkaan auttaminen. Koen tärkeäksi lisätä ymmärrystä inhimillisesti vaikeista elämäntilanteista ja auttaa niiden tutkimisessa rakentavassa vuorovaikutuksessa. Lähestyn motivaatiota yksilön näkökulmasta, systeemisenä ja vuorovaikutteisena ilmiönä.

On aika tuoda ammatillinen osaaminen ja sen todentaminen sosiaali- ja terveysalan kohtaamistyön keskiöön.

Asiakastyön työnohjauksessa tutkitaan asiakkaan positiota, mitä asiakas tilanteessa tavoittelee ja tarvitsee, mikä hänelle on tarkoituksellista ja mahdollista. Toiseksi mitä asiakas tarvitsee ja toivoo auttavalta suhteelta hyvinvointinsa edistämiseen, ja mikä suhteessa estää häntä itseään toimimasta. Kolmanneksi keskeistä on pohtia minkälaisin vuorovaikutuskeinoin ja auttamistyön menetelmin asiakkaan muutos on mahdollista ja todennäköistä.

Taustakoulutus

Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden tohtori ja sosiaalipsykologi, sekä systeemis-analyyttinen työnohjaaja (STOry). Teen työnohjausta positiivisen psykologian ihmiskäsityksestä käsin, motivoivan haastattelun menetelmän ja palautetietoisen hoidon viitekehyksellä.

Työnohjaan ja opetan motivoivan haastattelun taidon eli integriteetiin objektiiviseen mittaamiseen ja asiakastyön taitojen konkreettiseen paranemiseen motivaatiotyön näkökulmasta. Käytän motivoivan haastattelun menetelmää myös työnohjauksessa tavoitteena asiakkaan oppiminen ja työssä kehittyminen.

Motivoivan haastattelun menetelmällinen taito on omissa työnohjausprosesseissani myös arkisen asiakastyön keskiössä, vaikkei vuorovaikutustilanteita tutkittaisi tarkemmin. Keskeisinä kysymyksinä työnohjauksessa on, miten työyhteisön tai yksittäisen työntekijän työtapa tukee asiakkaan sisäistä motivaatiota eli autonomiaa, yhteenkuuluvuutta ja pystyvyyden tunnetta.

Työnohjauksessa hyödynnetään moniammatillista ja verkostomaista työotetta. Tavoitteena on, että työnohjaus selkiyttää työntekijän ja työyhteisön roolia siinä, mitä asiakas tilanteessaan tarvitsee voidakseen paremmin.

Palautetietoinen työote

Työskentelyn palautetietoisella työotteella. Kerään tapaamisilta systemaattisesti palautetta työohjaustapaamisen yhteistyösuhteen toimivuudesta, tavoitteiden toteutumisesta, sekä hyödystä omaan työhön. Minulle on tärkeää, että työnohjauksessa tulee kuuluksi, kohdatuksi ja ymmärretyksi, tapaamiset, sekä yhteinen oppimisen prosessi tukee ja selkeyttää yksittäisen työntekijän sekä työyhteisön työn tavoitteita, ja kehittää työtä sekä parhaimmillaan lisää omaa ja työyhteisössä koettua ammattiylpeyttä sekä työn iloa.

Työnohjaus on välillä myös perinteistä vaikeiden asiakastilanteiden ja työyhteisötilanteiden purkua, mutta lähtökohtana on palauttaa työnohjaus perustehtävään eli asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseen.

Olen Suomen työnohjaajien eli STOryn ja Suomen työnohjaajien eli STOryn jäsen.

Tarkemmat tiedot koulutuksestani, työkokemuksestani ja julkaisuistani löydät täältä: ResearchGate.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *