näyttää 4 tuloksen(tulokset)

Paremmin tekemisen taito

Koulutin kerran sosiaalialan ammattilaisia ja kysyin, mitä parhaimmat auttajat tekevät. Kysymys sai aikaan tuhahduksen ja mutinan kohtaan ”parhaimmat”. Ilmeisesti ajatus parempaan pyrkimisestä kääntyi ajatukseksi keskinäisestä kilpailusta, josta voisi löytyä vain yksi voittaja. Ajatuksesta, että parempaan pyrkiminen olisi ylipäätään mielivaltainen pyrkimys. Psykoterapiatutkimuksessa on yritetty selvittää vertailemalla, mikä terapiasuuntaus voittaa kilpailun. Lopulta on päädytty kisassa Liisa ihmemaan …

Valojen ja varjojen kohtaamisia

Olen utelias ihmisen kyvylle oppia uutta. Ihailen ja tuon työssäni esiin usein itsestään selvänä pidettyä osaamista, jossa luontevasti luodaan tilaa olla ja kasvaa ihmisenä, todetaan ääneen ja jätetään suosioilla toimimattomat tavat taakse. Ihmissuhteissa taidokkaasti toimiminen, hiljaisen, luottavaisen tilan luominen ja säätely, sekä viisaat, harkitut, kannattelevat sanat ja niiden ylläpitäminen on työni ja kiinnostukseni keskiössä. Teen …

Minusta

Moi, olen Maria. Kiva, kun tulit kotisivuilleni. Työssäni tärkeintä on asiakkaan auttaminen. Koen tärkeäksi lisätä ymmärrystä inhimillisesti vaikeista elämäntilanteista ja auttaa niiden tutkimisessa rakentavassa vuorovaikutuksessa. Lähestyn motivaatiota yksilön näkökulmasta, systeemisenä ja vuorovaikutteisena ilmiönä. On aika tuoda ammatillinen osaaminen ja sen todentaminen sosiaali- ja terveysalan kohtaamistyön keskiöön. Asiakastyön työnohjauksessa tutkitaan asiakkaan positiota, mitä asiakas tilanteessa tavoittelee …

Pohjavire

Arkikielessä sana motivaatio kuvaa halua ja innostusta tarttua, tehdä, oppia, edistää asioita. Motivaatio on tekemisen ja aikomisen tila, motivaation puute on ei-aikomisen ja ei-tekemisen tila. Hoidossa motivaatio mielletään usein hoidon noudattamiseen ohjeiden ja suositusten mukaan. Huono motivaatio on siten huonoa hoitoon ja ohjeisiin sitoutumista. Motivaatio syttyy ja sammuu vuorovaikutuksen liekissä Motivaatio on paljon moniuloitteisempi ilmiö, …